Vuoden 2015 tilastossa viljelyalat maatalous- ja puutarhayritysrekisteriin kuuluvilla  maatiloilla:

  • vilja-ala, 1 138 200 hehtaaria, on edelleen puolet koko alasta - mutta pienenee 55 000 hehtaaria (-5 %)
  • ruisala, 31 600 hehtaaria (+33 %), kasvoi suurimmaksi sitten vuoden 2007
  • kauran kylvöala, 306 500 hehtaaria (-6 %), on tilastointihistorian toiseksi pienin
  • herneala (12 300 ha) kasvoi 119 % ja härkäpapuala (13 300 ha) 53 %
  • rypsi- ja rapsiala (56 800 ha) kasvoi kolmanneksen ja palautuu vuoden 2013 tasolle
  • käytössä olevaa maatalousmaata oli yhteensä 2 273 300 hehtaaria kaikkiaan 50 775 maatalous- ja puutarhyritysrekisteriin kuuluvalla tilalla.

Kasvi- ja kasviryhmäkohtaiset viljelyalat ja tilalukumäärät on saatavilla tilastotietokannassa koko maan tasolla sekä Ely-keskuksittain ja kunnittain.