• Viljasato vuonna 2015 oli 3,7 miljardia kiloa eli 10 % edellisvuotta pienempi. Pääosin vähennys johtuu pienentyneestä kylvöalasta ja ennätyssuuresta tuoreviljana korjatusta vilja-alasta - noin kymmenesosa koko vilja-alasta korjattiin tuoreviljana.
  • Ohrasato (1 570 milj. kg) väheni eniten – lähes 300 miljoonaa kiloa eli 15 %
  • Kaurasato (980 milj. kg) väheni 6 % - pudotusta 60 miljoonaa kiloa
  • Syysviljoista ennätyssadot huippuhyvien hehtaarisatojen myötä – tosin syysviljasadon osuus alle kymmenesosa koko viljasadosta
  • Ruissato, 108 milj.kg, takaa ensimmäistä kertaa 15 vuoteen kotimaisen leipärukiin riittävyyden
  • Perunasato väheni 10 % edellisvuodesta
  • Hernesato (25 milj. kg) on 75 % ja härkäpapusato (27 milj. kg) on 25 % suurempi kuin viime vuonna
  • Syysrypsin ja -rapsin sato tilastoitiin ensimmäistä kertaa - hehtaarisato lähes 3 tn/ha eli reilusti korkeampi kuin kevätkylvöisillä öljykasveilla

Lue lisää satotilastosta

Viljan laadusta tietoa Eviran sivuilla