Lukes statistiktjänster

Lukes statistik skapar en grund för bioekonomins tillväxt och digitaliseringen.
Vi producerar statistik över livsmedel och naturresurser till stöd för hållbart beslutsfattande!

Kommande statistikpublikationer

Köttproduktion 4/2016 (preliminär)
31.05.2016
Industrivirkets avverkningar och arbetskraft 4/2016
31.05.2016
Lantbruksprodukternas producentpriser (spannmål och potatis), 4/2016
01.06.2016
Totalförbrukning av virke 2015
03.06.2016

Användningen av skogsflis minskade 2015 (27.5.2016)

Producentpriset för strömming sjönk (12.5.2016)