Lukes statistiktjänster

Lukes statistik skapar en grund för bioekonomins tillväxt och digitaliseringen.
Vi producerar statistik över livsmedel och naturresurser till stöd för hållbart beslutsfattande!

Kommande statistikpublikationer

Lantbruksprodukternas producentpriser (spannmål och potatis), 6/2016
01.08.2016
Köttproduktion 6/2016 (preliminär)
01.08.2016
Produktionen av ägg 2016, 2:a kvartalet
05.08.2016
Skogsindustrins utrikeshandel, 5/ 2016 (preliminär)
08.08.2016

Skörden av brödsäd riskerar bli mindre än i fjol (22.7.2016)

Avverkningen av stamved på rekordhög nivå 2015 (1.7.2016)