Lukes statistiktjänster

Lukes statistik skapar en grund för bioekonomins tillväxt och digitaliseringen.
Vi producerar statistik över livsmedel och naturresurser till stöd för hållbart beslutsfattande!

Kommande statistikpublikationer

Virkeshandeln i privatskogarna, 6/2015
26.07.2016
Lantbruksprodukternas producentpriser (spannmål och potatis), 6/2016
01.08.2016
Köttproduktion 6/2016 (preliminär)
01.08.2016
Produktionen av ägg 2016, 2:a kvartalet
05.08.2016

Skörden av brödsäd riskerar bli mindre än i fjol (22.7.2016)

Avverkningen av stamved på rekordhög nivå 2015 (1.7.2016)