• Det producerades 18,2 milj. kilo ägg under perioden januari-mars, vilket är 6 % större än under motsvarande period föregående år.
  • Av A-klassäggen producerades 64 % i inredda burar, 31 % i golvhönshus och 5 % i ekologiska hönsgårdar.