• Totalskörden för spannmål 2013 – 4,1 miljarder kilo – ökade med 11 procent från 2012. Hälften av spannmålsskörden består av korn - 1,9 miljarder kilo, mellan rågskörden blev endast 26 miljoner kilo.
  • Den totala rybsproduktionen ökade från cirka 50 miljoner kilo till 52 miljoner kilo. Den totala rapsproduktionen ökade från 24 miljoner kilo till cirka 28 miljoner kilo.
  • Skördenivån (28 t/ha) av potatis var högre än normalt, mellan areal var normal. Skörden ökade till cirka 620 miljoner kilo.
  • Den totala skörden för sockerbetor ökade med 21 procent från 2012 och uppgår till cirka 480 miljoner kilo.
  • Den totala produktionen av bondböna minskade till cirka 18 miljoner kilo.
  • Kvaliteten på den skördade spannmålen: kvaliteten på den inhemska livsmedels- och foderspannmålsskörden år 2013 var god.