• Spannmålsskörden (3,7 miljarder kilo) är den minsta på tre år till följd av en rekordstor areal av färskt spannmål, eftersom en tiondel av hela spannmålsarealen bärgades som färskt spannmål
  • Hektarskördarna av höstsäd, dvs. råg (3420 kg/ha) och höstvete (4920 kg/ha), var rekordstora på riksnivå.
  • Stor rågskörden, dvs. cirka 108 miljoner kilo, tryggar för första gången på femton år tillgången på inhemsk råg för bröd för det kommande året
  • Skörden av både ärter (25 milj. kg) och bondbönor (27 milj. kg) ökade med till och med 25–75 procent från året innan
  • Potatisskörden (532 milj. kg) blev en tiondel mindre än i fjol
  • Skörden av höstryps och -rabs statistikfördes för första gången – hektarskörden var nästan 3 ton/ha, dvs. betydligt mer än för oljeväxter som sås på våren