• Den totala ekologisk spannmålsskörden 2014, dvs. 103 miljoner kilo, var 14 procent större än 2013. Mängden utgör 2,5 procent av den totala spannmålsproduktionen i Finland.
  • Havreproduktionen var 40 miljoner kilo. Produktionen minskade med 6 miljoner kilo.
  • Produktionen av vete ökade med två miljoner kilo till 15 miljoner kilo.
  • Kornproduktionen var 14 miljoner kilo.
  • Produktionen av råg ökade till nio miljoner kilo.

Den slutliga statistiken publiceras 26.2.2015.