Ekologisk spannmål

  • Den totala skörden 2013, dvs. 90 miljoner kilo, var 10 procent större än 2012. Mängden utgör 2,2 procent av den totala spannmålsproduktionen i Finland.
  • Hälften av spannmålsskörden, 46 miljoner kilo, var havre. Havreproduktionen ökade med 7 miljoner kilo.
  • Produktionen av vete minskade med två miljoner kilo till 13 miljoner kilo.
  • Kornproduktionen var 12 miljoner kilo, det vill säga dubbelt större än året innan.
  • Produktionen av råg minskade till fyra miljoner kilo. Detta är en minskning med en miljon kilo.

Ekologiska proteinväxter

  • Skörden av blandväxtbeståndet (proteinväxter + spannmål) var 11 miljoner kilo. Nedgången från året innan var två miljoner kilo.
  • Produktionen av bondbönor ökade till nästan 4 miljoner kilo.
  • Ärtproduktionen ökade något från året innan och uppgick till 1,6 miljoner kilo.