• År 2013 fanns 3 859 trädgårdsföretag. Minskningen från året var 191 st. (–5 %)
  • Odlingsarealen på friland var densamma som år 2012, dvs. 15 729 hektar, och odlingsarealen i växthus var 392 hektar (–2 %).
  • De arealmässigt viktigaste frilandsgrönsakerna var trädgårdsärt (2 783 ha), morot (1 582 ha) och matlök (1 113 ha).
  • Skörden av frilandsgrönsaker utgjorde 176 miljoner kilo, varav 71 miljoner kilo morötter.
  • Bärskörden utgjorde 16 miljoner kilo och odlingsarealen för bär 5 967 hektar. Andelen jordgubbar var 13 miljoner kilo och 3 368 hektar.
  • Produktionen av växthusgrönsaker utgjorde 79 miljoner kilo, varav 38 miljoner kilo tomater och 36 miljoner kilo gurka.
  • Produktionen av kruksallad satte nytt rekord, 77 miljoner krukor. Den totala produktionen av krukgrönsaker var 97 miljoner krukor.
  • Prydnadsväxter odlades i växthus på en areal om 128 hektar. Av detta utgjorde snittblommor och snittgrönt 7 hektar.