• Statistiken över gårdar har förnyats. Det nya Lantbruks- och trädgårdsföretagsregistret består av gamla Lantbruksregistret och Trädgårdsföretagsregistret.
 • Även andra ändringar gjordes i statistiken i samband med reformen:
  - den nedre gränsen för gårdar i registret är en ekonomisk avkastning på 2 000 euro
  - uppgiften om produktionsinriktning produceras kalkylmässigt
  - statistiken över jorddisponeringen förnyades
 • År 2013 fanns det 54 398 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Antalet gårdar har minskat med 1 400 sedan 2012.
 • Gårdarnas genomsnittliga disponibla jordbruksmark var 41,5 hektar.
 • Odlarnas medelålder på gårdar som ägs av privatpersoner var 50,6 år.
 • Spannmålsodling var den vanligaste produktionsinriktningen. Sammanlagt 36 procent av gårdarna hade denna produktionsinriktning.