• Gårdarna förfogar över cirka 150 000 traktorer.
  • Antalet skördetröskor som används är 33 000, 15 procent av dessa ägs tillsammans av flera gårdar.
  • Antalet potatisupptagare är omkring 2 100 och antalet sockerbetsupptagare är ungefär 1 600.
  • Nästan 90 procent av jordbruks- och trädgårdsföretagen använder en dator för att sköta gårdens ärenden.
  • Fast bredband finns på över 60 procent av alla gårdar som använder dator. Det är inte möjligt för alla att få fast bredband.
  • Nästan alla gårdar som har dator använder den för att sköta gårdens ärenden på internet. Nästan en tredjedel av gårdarna som använder dator surfar på internet även med mobiltelefon och ungefär en sjättedel använder en surfplatta.