I maj 2016 jämfört med motsvarande tidpunkt året innan:

  • Produktionen av nötkött ökade med 11 % 
  • Produktionen av svinkött ökade med 12 %
  • Produktionen av fjäderfäkött ökade med 17 %
  • Produktionen av lammkött ökade med 19 %. 

 

I januari-maj 2016 jämfört med motsvarande tidpunkt året innan:

  • Produktionen av nötkött ökade med 2 %
  • Produktionen av svinkött ökade med 4 %
  • Produktionen av fjäderfäkött ökade med 14 %
  • Produktionen av lammkött ökade med 8 %.