I mars 2016 jämfört med motsvarande tidpunkt året innan:

  • Produktionen av nötkött var nästan samma nivå
  • Produktionen av svinkött minskade med 4 %
  • Produktionen av fjäderfäkött ökade med 8 % 
  • Produktionen av lammkött minskakade med 14 %. 

 

I januari-mars 2016 jämfört med motsvarande tidpunkt året innan:

  • Produktionen av nötkött minskade med 1 %
  • Produktionen av svinkött ökade med 1 %
  • Produktionen av fjäderfäkött ökade med 12 %
  • Produktionen av lammkött ökade med 2 %.