I april 2016 jämfört med motsvarande tidpunkt året innan:

  • Produktionen av nötkött ökade med 4 %
  • Produktionen av svinkött ökade med 5 %
  • Produktionen av fjäderfäkött ökade med 15 %
  • Produktionen av lammkött ökade med 39 %. 

Jämfört med året innan under åren 2016:

  • Produktionen av nötkött var nästan samma nivå
  • Produktionen av svinkött ökade med 2 %
  • Produktionen av fjäderfäkött ökade med 13 %
  • Produktionen av lammkött ökade med 6 %.