Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä:

Viljaa siirtyi maatiloilta markkinoille yhteensä 454 miljoonaa kiloa, josta

  • leipävehnää 62 miljoonaa kiloa
  • rehuvehnää 90 miljoonaa kiloa
  • ruista 10 miljoonaa kiloa
  • mallasohraa 39 miljoonaa kiloa
  • rehuohraa 128 miljoonaa kiloa
  • kauraa 125 miljoonaa kiloa.

Rypsiä ja rapsia siirtyi maatiloilta markkinoille yhteensä 18 miljoonaa kiloa.

Kotimainen teollisuus käytti viljaa yhteensä 324 miljoonaa kiloa, josta kului

  • 103 miljoonaa kiloa elintarvikekäyttöön
  • 140 miljoonaa kiloa rehukäyttöön.