Viljelyalat pohjautuvat päätukihaun tallennustilanteeseen 15.6.2016, jolloin käytettävissä oli 90 % viljelyalailmoituksista. Muutokset edellisvuoteen:

  •  vilja-ala, 1 112 000 hehtaaria, on edelleen puolet koko alasta - mutta pienenee 25 000 hehtaaria (-2 %)
  • kauran kylvöala, 329 000 hehtaaria (+7 %) kasvaa muiden viljojen kylvöalan vähentyessä; ohra-ala 489 000 ha, (-5 %), vehnäala 225 000 ha (-9 %) ja ruisala 26 000 hehtaaria (-16 %),
  • härkäpapuala, 17 000 ha (+26 %), on suurin tilastointihistoriassa
  • rapsiala, 32 000 ha (+63 %), ylittää nipin napin ensimmäistä kertaa rypsialan

Viljelyalat 2016 perustuvat maatalous- ja puutarhayritysrekisteriin vuonna 2015 kuuluneiden tilojen ilmoittamiin kasvulohkotietoihin. Viljelyalat tarkentuvat 30.6.2016, jolloin saatavilla on myös alueittaisia tietoja.