• Nautojen, siipikarjan ja lampaiden lukumäärät kasvoivat edellisvuodesta. Sikojen ja maatiloilla olevien hevosten määrä laski.
  • Toukokuun alussa oli 914 440 nautaa 12 940 tilalla.
  • Lypsylehmiä oli noin 285 250 kappaletta, mikä on vajaa prosentin enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.
  • Sikoja oli 1,24 miljoonaa kappaletta huhtikuun alussa, mikä on vajaa viisi prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Sikoja oli noin 1 490 tilalla.
  • Emakoiden määrä laski vuoden aikana neljä prosenttia. Keväällä emakoita oli reilu 120 000 kappaletta.
  • Siipikarjaa oli tiloilla 12,6 miljoonaa kappaletta huhtikuun alussa. Kanoja oli 3,6 miljoonaa ja broilereita 7,3 miljoonaa.
  • Lampaita oli vajaa 138 000. Määrä lisääntyi pari prosenttia edellisvuodesta.