• Joulukuun alussa oli nautoja 907 400, mikä on reilu 4 000 nautaa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.
  • Lypsylehmien, emolehmien, sonnien ja vasikoiden määrät kasvoivat kun taas hiehojen määrät laskivat.
  • Lypsylehmien määrä kasvoi hienoisesti edellisvuodesta ja lypsylehmiä oli tiloilla noin 282 900.
  • Emolehmien määrä kasvoi parilla prosentilla 56 780 kappaleeseen.
  • Sikoja oli joulukuun alussa noin 1,22 miljoonaa, mikä on vajaa kolme prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.
  • Emakoiden määrä laski 3 prosentilla 117 800 kappaleeseen.