• Joulukuun alussa oli nautoja 903 400, mikä on vajaa 4 000 nautaa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.
  • Emolehmien ja vasikoiden määrät kasvoivat kun taas lypsylehmien, hiehojen ja sonnien määrät laskivat.
  • Lypsylehmien määrä laski hienoisesti edellisvuodesta ja lypsylehmiä oli tiloilla noin 282 200.
  • Emolehmien määrä jatkoi kasvuaan ja emolehmiä oli 57 100.
  • Sikoja oli joulukuun alussa noin 1,24 miljoonaa, mikä on reilun prosentin enemmän kuin edellisvuonna.
  • Emakoiden määrä laski vajaalla kahdella prosentilla 115 800 kappaleeseen.