• Joulukuun alussa oli nautoja 903 360, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.
  • Lypsylehmien, vasikoiden ja sonnien määrät kasvoivat kun taas emolehmien ja hiehojen määrät laskivat.
  • Lypsylehmien määrä kasvoi prosentin edellisvuodesta ja lypsylehmiä oli tiloilla noin 282 000.
  • Emolehmien määrä kääntyi laskuun ja emolehmiä oli 55 700 joulukuun alussa.
  • Sikoja oli joulukuun alussa noin 1,26 miljoonaa, mikä on prosentin vähemmän kuin edellisvuonna.
  • Emakoiden määrä laski vajaalla 7 prosentilla 121 500 kappaleeseen.